Bơm dẫn động từ

Products

 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-F-553-CCE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/50mm
  – Lưu lượng: 510 l/p
  – Cột áp: 30.6m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE

  03
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-F-440-CCE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 0.5HP
  – Đường kính hút, xả: 40/40mm
  – Lưu lượng: 240 l/p
  – Cột áp: 12.3m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE

  03
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV

  04

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-P-543-SSV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 2HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 450 l/p
  – Cột áp: 24.4m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV

  04
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-P-543-SSV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 510 l/p
  – Cột áp: 30.6m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE

  03

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-F-201S-AE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 10w
  – Đường kính hút, xả: 16/16mm
  – Lưu lượng: 16 l/p
  – Cột áp: 2.4m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE

  03

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-F-255S-AE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 120w
  – Đường kính hút, xả: 25/25mm
  – Lưu lượng: 60 l/p
  – Cột áp: 5.6m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV

  04

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-P-203S-AV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 45w
  – Đường kính hút, xả: 20/20mm
  – Lưu lượng: 32 l/p
  – Cột áp: 3.8m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV

  04
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV

  02

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-P-255S-AV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 120w
  – Đường kính hút, xả: 25/25mm
  – Lưu lượng: 60 l/p
  – Cột áp: 5.6m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV

  02
 • Bơm dẫn động tư bơm hóa chất CPT65-PPRV-38

  • Bơm hóa chất dạng từ / bơm từ axit, bazo / SEALS LESS
  • Mã sản phẩm:  CPT65-PPRV-38
  • Hãng sản xuất: Nikkiso
  • Lưu lượng bơm tối đa: 140 lít/ min
  • Giao hàng Toàn Quốc, Miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh.

Danh mục chính

.
.
.
.