Màng bơm ARO PD30 P/N 94091-A

In stock

Màng bơm ARO PD30 P/N 94091-A

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94091-A
– Vật liệu: Santoprene
– Trọng lượng: 0.586
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD30R-XXX-XXX-C / 3”
– PE30R-XXX-XXX-C / 3”
– PD30X-XXX-XXX-C / 3”

Màng bơm ARO PD30 P/N 94091-A

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94091-A
– Vật liệu: Santoprene
– Trọng lượng: 0.586
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD30R-XXX-XXX-C / 3”
– PE30R-XXX-XXX-C / 3”
– PD30X-XXX-XXX-C / 3”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

3"

Vật liệu màng

Santoprene

Danh mục chính

Màng bơm ARO PD30 P/N 94091-A

Màng bơm ARO PD30 P/N 94091-A