Máy bơm hóa chất

Categories

Products

 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-F-553-CCE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/50mm
  – Lưu lượng: 510 l/p
  – Cột áp: 30.6m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-553-CCE

  03
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-F-440-CCE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 0.5HP
  – Đường kính hút, xả: 40/40mm
  – Lưu lượng: 240 l/p
  – Cột áp: 12.3m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-F-440-CCE

  03
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV

  04

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-P-543-SSV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 2HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 450 l/p
  – Cột áp: 24.4m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-542-SSV

  04
 • Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV

  03

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHX-P-543-SSV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 510 l/p
  – Cột áp: 30.6m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Bơm Hóa Chất Dẫn Động Từ QHX-P-543-SSV

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE

  03

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-F-201S-AE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 10w
  – Đường kính hút, xả: 16/16mm
  – Lưu lượng: 16 l/p
  – Cột áp: 2.4m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-201S-AE

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE

  03

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-F-255S-AE
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 120w
  – Đường kính hút, xả: 25/25mm
  – Lưu lượng: 60 l/p
  – Cột áp: 5.6m
  – Vật liệu đầu: GFRPP

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-F-255S-AE

  03
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV

  04

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-P-203S-AV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 45w
  – Đường kính hút, xả: 20/20mm
  – Lưu lượng: 32 l/p
  – Cột áp: 3.8m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-203S-AV

  04
 • Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV

  02

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm MD-P-255S-AV
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 120w
  – Đường kính hút, xả: 25/25mm
  – Lưu lượng: 60 l/p
  – Cột áp: 5.6m
  – Vật liệu đầu: PVDF

  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Dẫn Động Từ MD-P-255S-AV

  02
 • Máy Bơm Ly Tâm Đầu Nhựa QHG-F-40012-EH-SSH

  03

  Máy Bơm Ly Tâm Đầu Nhựa QHG-F-40012-EH-SSH
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHG-F-40012-EH-SSH
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 1HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 210 l/p
  – Cột áp: 10m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Ly Tâm Đầu Nhựa QHG-F-40012-EH-SSH

  03
 • Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-40012EAH-SSH

  03

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-40012EAH-SSH
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHB-F-40012EAH-SSH
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 1HP
  – Đường kính hút, xả: 40/40mm
  – Lưu lượng: 245 l/p
  – Cột áp: 13m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-40012EAH-SSH

  03
 • Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-50032EAL-SSH

  04

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-50032EAL-SSH
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHB-F-50032EAL-SSH
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/50mm
  – Lưu lượng: 380 l/p
  – Cột áp: 22m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-F-50032EAL-SSH

  04
 • Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-P-40022VAH-SSH

  03

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-P-40022VAH-SSH
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHB-P-40022VAH-SSH
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 2HP
  – Đường kính hút, xả: 40/40mm
  – Lưu lượng: 360 l/p
  – Cột áp: 20m
  – Vật liệu đầu: PVDF
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi QHB-P-40022VAH-SSH

  03
 • Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-32SK-15EF

  03

  Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-32SK-15EF
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHA-32SK-15EF
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 1HP
  – Đường kính hút, xả: 40/32mm
  – Lưu lượng: 200 l/p
  – Cột áp: 19m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-32SK-15EF

  03
 • Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-40SK-35EF

  03

  Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-40SK-35EF
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHA-40SK-35EF
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 400 l/p
  – Cột áp: 28m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Hóa Chất Trục Đứng QHA-40SK-35EF

  03
 • Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-40SK-15EF

  03

  Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-40SK-15EF
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHD-40SK-15EF
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 1HP
  – Đường kính hút, xả: 50/40mm
  – Lưu lượng: 280 l/p
  – Cột áp: 14.5m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-40SK-15EF

  03
 • Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-50SK-35EF

  04

  Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-50SK-35EF
  – Hãng sản xuất Qeehua
  – Mã sản phẩm QHD-50SK-35EF
  Thông số kỹ thuật
  – Công suất: 3HP
  – Đường kính hút, xả: 65/50mm
  – Lưu lượng: 530 l/p
  – Cột áp: 22m
  – Vật liệu đầu: GFRPP
  ************************
  – Giao hàng toàn quốc.
  – Liên hệ 0932.155.687 hoặc Email: asatek.vn@gmail.com để được tư vấn lựa chọn đúng mã sản phẩm và báo giá tốt nhất!

  Máy Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa QHD-50SK-35EF

  04

Danh mục chính

.
.
.
.