Bi bơm màng ARO 6661AX P/N 93278-A

In stock

Bi bơm màng ARO 6661AX P/N 93278-A

– P/N: 93278-A
– Hãng sản xuất: ARO
– Vật liệu:Santoprene
– Trọng lượng: 0.014 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– 6661AX-X-C / 1”
– PD10E-X-X / 1”

Bi bơm màng ARO 6661AX P/N 93278-A

– P/N: 93278-A
– Hãng sản xuất: ARO
– Vật liệu:Santoprene
– Trọng lượng: 0.014 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– 6661AX-X-C / 1”
– PD10E-X-X / 1”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

1"

Vật liệu Bi

Santoprene

Danh mục chính

Bi bơm màng ARO 6661AX P/N 93278-A

Bi bơm màng ARO 6661AX P/N 93278-A