Máy bơm thực phẩm là gì?

Bơm dùng nhằm mục đích bơm các loại thực phẩm nói chung, phải là các dòng bơm đặc thù về cấu tạo vật liệu, đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, bơm thực phẩm cần được lựa chọn dựa trên các dung dịch bơm, độ nhớt của chất bơm và lưu lượng cần bơm.

Lựa chọn bơm thực phẩm cần lưu ý như sau:

  • Lựa chọn bơm phù hợp với các ứng dụng cần bơm, ví dụ dung dịch có độ nhớt cao không dùng bơm ly tâm mà thay vào đó dùng các loại bơm thể tích.
  • Ngược lại, bơm công suất lớn cũng không dùng bơm thể tích.
  • Vật liệu bơm phải là Inox 316 đối với các dung dịch có khả năng xâm thực, hoặc 304 với dung dịch bình thường.

Có bao nhiêu loại bơm thực phẩm nổi bật?

#1. Bơm ly tâm

#2. Bơm cánh khế

#3. Bơm màng

#4. Bơm bánh răng

#5. Bơm trục vít

Categories

Products

Danh mục chính