Bi bơm màng ARO 6661TX P/N 93358-A

In stock

Bi bơm màng ARO 6661TX P/N 93358-A

– P/N: 93358-A
– Hãng sản xuất: ARO
– Vật liệu:Santoprene
– Trọng lượng: 0.116 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– 6661TX-X-C / 1½”
– 666250-XXX-C / 2”
– 6662AX-X-C / 2”
– PD20E-X-X / 2”
– PD20P-X-X / 2”

Bi bơm màng ARO 6661TX P/N 93358-A

– P/N: 93358-A
– Hãng sản xuất: ARO
– Vật liệu:Santoprene
– Trọng lượng: 0.116 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– 6661TX-X-C / 1½”
– 666250-XXX-C / 2”
– 6662AX-X-C / 2”
– PD20E-X-X / 2”
– PD20P-X-X / 2”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

1.5", 2"

Vật liệu Bi

Santoprene

Danh mục chính

Bi bơm màng ARO 6661TX P/N 93358-A

Bi bơm màng ARO 6661TX P/N 93358-A