Màng bơm ARO PD15 P/N 96166-A

In stock

Màng bơm ARO PD15 P/N 96166-A

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 96166-A
– Vật liệu: Santoprene
– Trọng lượng: 0.159 Kg
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD15E-XXX-XXX / 1½”
– PD15P-X / 1½”
– PE15P-X / 1½”

Màng bơm ARO PD15 P/N 96166-A

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 96166-A
– Vật liệu: Santoprene
– Trọng lượng: 0.159 Kg
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD15E-XXX-XXX / 1½”
– PD15P-X / 1½”
– PE15P-X / 1½”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

1.5"

Vật liệu màng

Santoprene

Danh mục chính

Màng bơm ARO PD15 P/N 96166-A

Màng bơm ARO PD15 P/N 96166-A