Piston truyền động Sandpiper S15 P/N 620-004-114

In stock

Piston truyền động Sandpiper S15 P/N 620-004-114

– P/N: 620-004-114 (620.004.114)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.005 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S15 / 1,5”

Piston truyền động Sandpiper S15 P/N 620-004-114

– P/N: 620-004-114 (620-004-114)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.005 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S15 / 1,5”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Sandpiper

Kích thước bơm

1.5"

Vật liệu

Inox

Danh mục chính

Piston truyền động Sandpiper S15 P/N 620-004-114

Piston truyền động Sandpiper S15 P/N 620-004-114