Piston truyền động Sandpiper S1F P/N 620-022-115

In stock

Piston truyền động Sandpiper S1F P/N 620-022-115

– P/N: 620-022-115 (620.022.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.004 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S1F / 1”

Piston truyền động Sandpiper S1F P/N 620-022-115

– P/N: 620-022-115 (620.022.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.004 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S1F / 1”

Thông tin bổ sung

Kích thước bơm

1"

Vật liệu

Inox

Hãng sản xuất

Sandpiper

Danh mục chính

Piston truyền động Sandpiper S1F P/N 620-022-115

Piston truyền động Sandpiper S1F P/N 620-022-115