Repair Kit Sandpiper S20 P/N 476-042-364

In stock

Repair Kit Sandpiper S20 P/N 476-042-364

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 476-042-364 (476.042.364)
 • Trọng lượng 2.349Kg
 • Vật liệu: EPDM
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – EB2-A / 2”
  – EB2-M / 2”
  – S20 / 2”
  – M20 / 2”

Repair Kit Sandpiper S20 P/N 476-042-364

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 476-042-364 (476.042.364)
 • Trọng lượng 2.349Kg
 • Vật liệu: EPDM
  * Chi tiết sản phẩm
  – 4 x 050-017-364 EPDM ball
  –2 x 286-007-364 EPDM diaphragm
  –4 x 722-040-364 EPDM seat
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – EB2-A / 2”
  – EB2-M / 2”
  – S20 / 2”
  – M20 / 2”

Thông tin bổ sung

Kích thước bơm

2"

Hãng sản xuất

Sandpiper

Vật liệu

EPDM

Danh mục chính

Repair Kit Sandpiper S20 P/N 476-042-364

Repair Kit Sandpiper S20 P/N 476-042-364