U-Cup Sandpiper S15 P/N 720-004-360

In stock

U-Cup Sandpiper S15 P/N 720-004-360

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 720-004-360 (720.004.360)
 • Trọng lượng 0.004 Kg
 • Vật liệu: Buna
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – S1F / 1″
  – S15 / 1.5”

U-Cup Sandpiper S15 P/N 720-004-360

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 720-004-360 (720.004.360)
 • Trọng lượng 0.004 Kg
 • Vật liệu: Buna
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – S1F / 1″
  – S15 / 1.5”

Danh mục chính

U-Cup Sandpiper S15 P/N 720-004-360

U-Cup Sandpiper S15 P/N 720-004-360