Màng bơm ARO 66605X P/N 93113

In stock

Màng bơm ARO 66605X P/N 93113

– Hãng sản xuất 93113
– P/N: 93113
– Vật liệu: Neoprene
– Trọng lượng: 0.039
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 66605X-X / ½”

Màng bơm ARO 66605X P/N 93113

– Hãng sản xuất 93113
– P/N: 93113
– Vật liệu: Neoprene
– Trọng lượng: 0.039
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 66605X-X / ½”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

1/2"

Màu sắc

Black -Đen

Vật liệu màng

Neoprene

Danh mục chính

Màng bơm ARO 66605X P/N 93113

Màng bơm ARO 66605X P/N 93113