Màng bơm ARO 66615X-X-C P/N 94617

In stock

Màng bơm ARO 66615X-X-C P/N 94617

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94617
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.195
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 66615X-X-C / 1½”
– 6661TX-X-C / 1½”
– 6662AX-X-C / 2”

Màng bơm ARO 66615X-X-C P/N 94617

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94617
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.195
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 66615X-X-C / 1½”
– 6661TX-X-C / 1½”
– 6662AX-X-C / 2”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

1.5", 2"

Vật liệu màng

Teflon

Màu sắc

White-Trắng

Danh mục chính

Màng bơm ARO 66615X-X-C P/N 94617

Màng bơm ARO 66615X-X-C P/N 94617