Màng bơm ARO 666300 P/N 96476-T

In stock

Màng bơm ARO 666300 P/N 96476-T

– Hãng sản xuất 96476-T
– P/N: 96476-T
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.508
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 666300 – XXX-C / 3″

Màng bơm ARO 666300 P/N 96476-T

– Hãng sản xuất 96476-T
– P/N: 96476-T
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.508
* Sử dụng cho các loại bơm:
– 666300 – XXX-C / 3″

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

3"

Màu sắc

White-Trắng

Vật liệu màng

Teflon

Danh mục chính

Màng bơm ARO 666300 P/N 96476-T

Màng bơm ARO 666300 P/N 96476-T