Màng bơm Sandpiper 286-007-360 (2″ Buna)

In stock

Màng bơm Sandpiper 286-007-360 (2″ Buna) là phụ tùng bơm màng khí nén Sandpiper chính hãng. Màng bơm Buna 2 inch chuyên dùng thay thế bơm màng Sandpiper S20.

Màng bơm Sandpiper 286-007-360 (2″ Buna) – Phụ tùng bơm màng của hãng sandpiper

Màng bơm Sandpiper 286-007-360 Màng bơm Sandpiper 286-007-360 Chi tiết về Màng bơm thương hiệu Sandpiper 286-007-360 Sản phẩm màng bơm hiệu Sandpiper mã 286-007-360 Màng bơm Sandpiper mã sản phẩm 286-007-360 Kích thước Màng bơm 286-007-360

Submit your review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Reviews

There are no reviews yet.

Danh mục chính

Màng bơm Sandpiper 286-007-360 (2" Buna)