Piston truyền động Sandpiper S05 P/N 620-019-115

In stock

Piston truyền động Sandpiper S05 P/N 620-019-115

– P/N: 620-019-115 (620.019.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 2,411 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S05 / ½”
– S07 / ¾”
– S10 / 1”

Piston truyền động Sandpiper S05 P/N 620-019-115

– P/N: 620-019-115 (620.019.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 2,411 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S05 / ½”
– S07 / ¾”
– S10 / 1”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Sandpiper

Kích thước bơm

1", 1/2", 3/4"

Vật liệu

Inox

Danh mục chính

Piston truyền động Sandpiper S05 P/N 620-019-115

Piston truyền động Sandpiper S05 P/N 620-019-115