Repair Kit Sandpiper S05 P/N 476-199-360

In stock

Repair Kit Sandpiper S05 P/N 476-199-360

– P/N: 476-199-360 (476-199-360)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Buna
– Trọng lượng: 0.155 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S05 / ½”
– M05 / ½”

Repair Kit Sandpiper S05 P/N 476-199-360

– P/N: 476-199-360 (476-199-360)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Buna
– Trọng lượng: 0.155 Kg
* Chi tiết sản phẩm
– 4 X T050.027.360 Buna Ball
– 2 X T286.095.360 Buna Diaphragm
– 4 X T722.094.550 Polyethylene Seat
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S05 / ½”
– M05 / ½”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Sandpiper

Kích thước bơm

1/2"

Vật liệu

Buna

Danh mục chính

Repair Kit Sandpiper S05 P/N 476-199-360

Repair Kit Sandpiper S05 P/N 476-199-360