U-Cup Sandpiper S20 P/N 720-004-360

In stock

U-Cup Sandpiper S20 P/N 720-004-360

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 720-004-360 (720.004.360)
 • Trọng lượng 0.004 Kg
 • Vật liệu: Buna
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – S1F / 1″
  – S15 / 1.5”
  – S20 / 2″
  – S30 / 3″

U-Cup Sandpiper S20 P/N 720-004-360

 • Hãng sản xuất Sandpiper
 • P/N 720-004-360 (720.004.360)
 • Trọng lượng 0.004 Kg
 • Vật liệu: Buna
  * Sử dụng cho máy bơm:
  – S1F / 1″
  – S15 / 1.5”
  – S20 / 2″
  – S30 / 3″

Thông tin bổ sung

Kích thước bơm

1.5", 1", 2", 3"

Hãng sản xuất

Sandpiper

Vật liệu

Buna

Danh mục chính

U-Cup Sandpiper S20 P/N 720-004-360

U-Cup Sandpiper S20 P/N 720-004-360