Piston truyền động Sandpiper S20 P/N 620-020-115

In stock

Piston truyền động Sandpiper S20 P/N 620-020-115

– P/N: 620-020-115 (620.020.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.005 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S1F / 1″
– S15 / 1.5″
– S20 / 2”
– S30 / 3″

Piston truyền động Sandpiper S20 P/N 620-020-115

– P/N: 620-020-115 (620.020.115)
– Hãng sản xuất: Sandpiper
– Vật liệu: Inox
– Trọng lượng: 0.005 Kg
* Sử dụng cùng với các size bơm
– S1F / 1″
– S15 / 1.5″
– S20 / 2”
– S30 / 3″

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Sandpiper

Kích thước bơm

1.5", 2", 3"

Vật liệu

Inox

Danh mục chính

Piston truyền động Sandpiper S20 P/N 620-020-115

Piston truyền động Sandpiper S20 P/N 620-020-115