Màng bơm ARO PD30 P/N 94090-T

In stock

Màng bơm ARO PD30 P/N 94090-T

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94090-T
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.047
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD30R-XXX-XXX-C / 3”
– PE30R-XXX-XXX-C / 3”
– PD30X-XXX-XXX-C / 3”

Màng bơm ARO PD30 P/N 94090-T

– Hãng sản xuất ARO
– P/N: 94090-T
– Vật liệu: Teflon
– Trọng lượng: 0.477
* Sử dụng cho các loại bơm:
– PD30R-XXX-XXX-C / 3”
– PE30R-XXX-XXX-C / 3”
– PD30X-XXX-XXX-C / 3”

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

ARO

Kích thước bơm

3"

Vật liệu màng

Teflon

Màu sắc

White-Trắng

Danh mục chính

Màng bơm ARO PD30 P/N 94090-T

Màng bơm ARO PD30 P/N 94090-T